top of page

About factoface

แฟคทูเฟซให้ความสำคัญกับสูตรของแต่ละผลิตภัณฑ์เป็นอันดับแรก

สารอันตรายที่มีรายงานทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่าอันตราย อาจก่อให้เกิดมะเร็ง รบกวนการทำงานของฮอร์โมน และสารที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง กว่า 900+ รายการที่เราปฏิเสธการใช้ โดยทีมนักชีวเคมีจากแฟคทูเฟซ ที่เชียวชาญเรื่องสูตรและสารออกฤทธิ์ คอยคัดเลือกและตรวจสอบส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ทุกประเภท เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าของเรามีความปลอดภัย ปราศจากสารอันตราย และมีแต่ส่วนผสมที่เป็นโยชน์ต่อผิว เพราะเราเชื่อว่า

”ความสวยที่แท้จริงต้องสวยอย่างสุขภาพดี”

fact%2520to%2520face11510_edited_edited.
bottom of page